Till innehåll på sidan

Hektarskördar för vårvete från ekologisk odling och från konventionell odling, samt från den ordinarie officiella skördestatistiken 2003–2019

diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-24

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se