Till innehåll på sidan

Hektarskördar för vårvete från ekologisk odling och från konventionell odling, samt från den ordinarie officiella skördestatistiken 2003–2020

diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-23

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se