Till innehåll på sidan

Hektarskördar för vårvete från ekologisk odling och från konventionell odling, samt från den ordinarie officiella skördestatistiken 2003–2021

diagram

Definitioner och förklaringar

Vattenhalt 14 procent.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se