Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser

Nästa publicering: 2018-06-29

Tillverkare och ombud för kemiska bekämpningsmedel lämnar varje år uppgifter till Kemikalieinspektionen om försålda kvantiteter i Sverige av olika produkter.

För den här statistiken ansvarar:
Kemikalieinspektionen (KemI)

Kemikalieinspektionen (KemI) logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Växtskyddsmedel i jordbruket 2016 SM 2017-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2015. Beräknat antal hektardoser SM 2016-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2014. Beräknat antal hektardoser SM 2015-09-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2013. Beräknat antal hektardoser SM 2014-11-21
Växtskyddsmedel i jordbruket 2012. Beräknat antal hektardoser SM 2013-08-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2011. Beräknat antal hektardoser SM 2012-07-02
Växtskyddsmedel i jordbruket 2010. Beräknat antal hektardoser SM 2011-07-15
Växtskyddsmedel i jordbruket 2009. Beräknat antal hektardoser. SM 2010-07-02
Växtskyddsmedel i jordbruket 2008. Beräknat antal hektardoser. SM 2009-07-02
Växtskyddsmedel i jordbruket 2007. Beräknat antal hektardoser. Korrigerad version 2008-10-07 SM 2008-07-08
Växtskyddsmedel i jordbruket 2006 Beräknat antal hektardoser SM 2007-06-20
Växtskyddsmedel i jordbruket 2005 Beräknat antal hektardoser SM 2006-06-29
Bekämpningsmedel i jordbruket 2004. Beräknat antal hektardoser. SM 2005-07-01
Bekämpningsmedel i jordbruket 2003. Beräknat antal hektardoser. SM 2004-06-14
Bekämpningsmedel i jordbruket 2002. Beräknat antal hektardoser. SM 2003-06-12
Bekämpningsmedel i jordbruket 2001. Beräknat antal hektardoser SM 2002-05-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0501