Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet

Produktionsindex över näringslivet uppdateras ej längre. För statistik över näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Minskad produktion inom näringslivet i augusti

2017-10-09

Produktionen inom näringslivet minskade med 1,2 procent i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

E-post
pin@scb.se

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0004