Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom fastighetsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT FASTIGHETSBOLAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTARE UTOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (68 EXKL. 68.204)          
Köp av byggnader och anläggningar 5 115 7 255 2 403    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13 101 17 074 16 173    
Bostäder 12 024 13 682 11 059    
Maskiner och inventarier 1 307 1 780 1 688    
Summa 31 547 39 792 31 324    
Handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag (68.1, 68.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 1 3 1    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 42 15 24    
Bostäder 44 69 36    
Maskiner och inventarier 20 38 23    
Summa 108 124 85    
Fastighetsbolag, bostäder (68.201)          
Köp av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Bostäder .. .. ..    
Maskiner och inventarier .. .. ..    
Summa .. .. ..    
Fastighetsbolag, industrilokaler (68.202)          
Köp av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Bostäder .. .. ..    
Maskiner och inventarier .. .. ..    
Summa .. .. ..    
Fastighetsbolag, andra lokaler (68.203)          
Köp av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Bostäder .. .. ..    
Maskiner och inventarier .. .. ..    
Summa .. .. ..    
Övriga fastighetsbolag (68.209)          
Köp av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Bostäder .. .. ..    
Maskiner och inventarier .. .. ..    
Summa .. .. ..    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se