Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom fastighetsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
TOTALT FASTIGHETSBOLAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTARE UTOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (68 EXKL. 68.204)    
Köp av byggnader och anläggningar 4 680 3 162
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 12 690 15 381
Bostäder 10 722 12 696
Maskiner och inventarier 550 1 041
Summa 28 642 32 279
Handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag (68.1, 68.3)    
Köp av byggnader och anläggningar 18 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9 5
Bostäder 28 11
Maskiner och inventarier 26 18
Summa 80 34
Fastighetsbolag, bostäder (68.201)    
Köp av byggnader och anläggningar .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. ..
Bostäder .. ..
Maskiner och inventarier .. ..
Summa .. ..
Fastighetsbolag, industrilokaler (68.202) .. ..
Köp av byggnader och anläggningar .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. ..
Bostäder .. ..
Maskiner och inventarier .. ..
Summa .. ..
Fastighetsbolag, andra lokaler (68.203) .. ..
Köp av byggnader och anläggningar .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. ..
Bostäder .. ..
Maskiner och inventarier .. ..
Summa .. ..
Övriga fastighetsbolag (68.209) .. ..
Köp av byggnader och anläggningar .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. ..
Bostäder .. ..
Maskiner och inventarier .. ..
Summa .. ..

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se