Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom fastighetsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT FASTIGHETSBOLAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTARE UTOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (68 EXKL. 68.204)          
Köp av byggnader och anläggningar 4 523        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 12 446        
Bostäder 11 500        
Maskiner och inventarier 967        
Summa 29 436        
Handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag (68.1, 68.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 7        
Bostäder 53        
Maskiner och inventarier 22        
Summa 83        
Fastighetsbolag, bostäder (68.201)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Bostäder ..        
Maskiner och inventarier ..        
Summa ..        
Fastighetsbolag, industrilokaler (68.202)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Bostäder ..        
Maskiner och inventarier ..        
Summa ..        
Fastighetsbolag, andra lokaler (68.203)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Bostäder ..        
Maskiner och inventarier ..        
Summa ..        
Övriga fastighetsbolag (68.209)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Bostäder ..        
Maskiner och inventarier ..        
Summa ..        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se