Till innehåll på sidan

Företagsdatabasen (FDB)

Nästa publicering: 2023-12-05

Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. FDB har en central roll som urvalsram och samordningsinstrument för statistikproduktionen inom SCB. Detta gäller framförallt för den ekonomiska statistiken. FDB är också ett basregister i SCB:s registersystem. SCB har enligt riksdagsbeslut sedan 1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen.

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Dokumentation av införandet av SNI 2007 Rapport 2012-04-19

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

foretag@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0101