Till innehåll på sidan

Regionalräkenskaper

Nästa publicering: 2018-12-14

Regionalräkenskaperna är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaperna. Statistiken omfattar bruttoregionprodukter (BRP), lönesummor, medelantal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster per region.

Statistiknyheter

Regionalräkenskaper, 2015

2017-12-15

Nästan alla av Sveriges län visade volymmässiga ökningar av bruttoregionprodukten (BRP) för 2015. Stockholms län hade klart högst BRP per invånare, BRP per sysselsatt och disponibel inkomst per invånare. De fasta bruttoinvesteringarna ökade i sju av åtta riksområden.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Regionala räkenskaper – Beräkningsmetoder för förädlingsvärden Rapport 2009-02-27
Regionala räkenskaper 1993–2006 (Korrigerad 2009-06-12) SM 2009-02-03
Regionala räkenskaper 1993–2005 SM 2008-02-01
Regionala räkenskaper 1993–2004 SM 2007-02-02
Regionala räkenskaper 1993–2003 SM 2006-02-03
Regionala räkenskaper 1993–2002 SM 2005-02-11
Regionala räkenskaper 1993–2001 SM 2004-02-06

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0105