Till innehåll på sidan

BNP

Undersökningar om BNP

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Grundskola Gymnasieskola Universitet och högskola Utgifter

Regionalräkenskaper

Regionalräkenskaperna är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaperna. Statistiken omfattar bruttoregionprodukter (BRP), lönesummor, medelantal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster per region.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Nationalräkenskaper, tidigare definitioner

I september 2014 övergick Sverige till att beräkna nationalräkenskaperna enligt EU-förordningen ENS 2010. Nationalräkenskapernas tidigare definitioner avser beräkningar enligt de tidigare regelverken ENS 1995 och SNA 1968, samt tabeller från före den allmänna översynen 2019.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Offentlig ekonomi Socialt skydd

Hälsoräkenskaper

Statistiken visar bland annat hälso- och sjukvårdsutgifter efter ändamål, finansiär, och producentgrupp totalt och i relation till BNP. Senaste publicerade året är att betraktas som preliminärt. Samtliga värden är i löpande priser.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Hälsa och ohälsa Offentlig ekonomi

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Publikationen ger en bild av läget i den svenska ekonomin varje månad. Här finns också fördjupande artiklar med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken. Publikationen vänder sig till dem som är intresserade av att följa den ekonomiska utvecklingen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Köpkraftspariteter (PPP)

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP), mäter prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. PPP används för att jämföra länders BNP och för att skapa prisnivåindex (PNI) för att kunna jämföra prisnivåer och levnadskostnader mellan länder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Index Köpkraft Prisnivå Växelkurs