Till innehåll på sidan

Regionalt

Artiklar om Regionalt

Stora skillnader mellan kommuner när elever läser vidare

Efter gymnasiet väljer många att läsa vidare på högskola eller universitet. Men hur lång tid det tar innan högskolestudierna påbörjas skiljer sig stort mellan landets kommuner, visar en ny studie från SCB.

Övrigt Etiketter: Utbildning Regionalt

Vanligast att hallänningar rekommenderar sin kommun

Tre av fyra invånare i Halland rekommenderar sin kommun för personer som inte bor där, visar ny statistik från SCB. Men kommunal service får bättre betyg i Skåne – och det är i Jämtland invånarna upplever att de har minst problem med bråkiga personer och gäng.

Övrigt Etiketter: Politik Regionalt

Stor ökning av mopedbilar i Sverige

Mopedbilar blir allt vanligare på svenska vägar. Förra året var antalet registrerade mopedbilar i Sverige drygt fyra gånger fler än 2010.

Övrigt Etiketter: Befolkning Fordon Regionalt

Galg och avrättningsplatser

De två sista offentliga avrättningarna i Sverige ägde rum för 145 år sedan då Konrad Tector och Gustav Hjert halshöggs, dömda för ett dubbelmord. I dag bor över en halv miljon svenskar, de flesta förmodligen utan att veta om det, mindre än en kilometer från platser där personer avrättats offentligt. SCB vet var.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Geografi Kartor Regionalt

Coronabidrag ger överskott i alla Sveriges regioner 2020

Sveriges regioner har varit svårt pressade under coronaåret 2020. Men när SCB sammanställer regionernas räkenskaper visar alla regioner positiva resultat för 2020, och flera regioner har ökat resultatet med miljardbelopp jämfört med året tidigare.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Regionalt Corona

Allt färre jobbar inom stålindustrin

På knappt tio år har antalet förvärvsarbetande inom stålindustrin minskat med över 18 procent. Om trenden fortsätter kommer det att drabba kommuner som Oxelösund, där cirka 90 procent av alla förvärvsarbetande i industrin jobbar inom stålindustrin.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Handel Yrke Regionalt

Fler barn bor i storstäder i framtiden

Andelen barn i Sveriges storstadskommuner ökar. En utveckling som håller i sig de närmsta tio åren, enligt SCB:s befolkningsprognos. Allra störst andel barn finns i kommunerna runt storstäderna medan landsbygdskommuner har många äldre invånare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Regionalt

Befolkningen ökar svagt på landsbygden

Inte någon gång under modern tid har folkökningen varit så stor som mellan 2010 och 2016. Mest ökar befolkningen i Sveriges tätorter. På landsbygden är det skillnad mellan områden som ligger nära respektive längre från kommunernas centralorter.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Småorter Regionalt

Demografiska statistikområden, en ny regional indelning under kommuner

Den 1 januari 2018 inrättade SCB en ny regional indelning, DeSO – Demografiska Statistikområden. DeSO gör det möjligt att på ett bättre sätt göra analyser utifrån statistik på små geografiska områden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Regionalt

Regionala skillnader i väljarstödet

De rödgröna har störst väljarstöd i norra delen av landet, medan alliansen är starkast i Stockholms län. Så ser väljaropinionen ut i ett regionalt perspektiv enligt SCB:s mätningar. I vissa regioner har opinionen svängt under mandatperioden, i andra har läget varit mer stabilt.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Valdeltagande Regionalt

Högst tillväxt i Uppsala län under 2016

Bruttoregionprodukten (BRP) ökade i nästan alla län under 2016. Högst tillväxt hade Uppsala, följt av Örebro och Halland. I Stockholm, Västra Götaland och Skåne avtog tillväxten, men storstadslänen stod ändå för tre femtedelar av Sveriges BNP.

Korta analyser och artiklar Etiketter: BNP Ekonomi Sveriges ekonomi Regionalt

Ovanligt många barn födda 2016

Antalet födda barn under 2016 var det högsta sedan 1993. Skälet till detta är framför allt att det finns många kvinnor i Sverige i fertil ålder just nu. Maj var förlossningsavdelningarnas mest hektiska månad.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Befolkning Födda och döda Regionalt

Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning In- och utvandring Inrikes flyttning Regionalt

Vanligare pendla till friskola

I Stockholms län är det vanligare än i andra delar av landet att elever går i en skola utanför sin hemkommun. Dessa så kallade pendlare har vanligtvis ett längre avstånd till sin skola än de som går i hemkommunen. Men avståndet till skolan kan vara långt också för de som bor och går i skolan i samma kommun.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Skola Regionalt

Långt till skolan i Ydre, Bräcke och Bjurholm

Hur långt man har mellan sitt hem och sin skola skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige. Kartan visar andelen elever i grundskolan som har 5 kilometer eller längre fågelvägen mellan sin bostad och skola. Totalt för hela landet är andelen 15 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Skola Kartor Regionalt

Flest fritidshusområden i Norrtälje

Det finns knappt 580 000 fritidshus i landet. Av dessa ligger 25 procent så tätt att de kan grupperas till fritidshusområden. Många av de sammanlagt nästan 1 200 fritidshusområdena ligger längs kusten och i fjälltrakterna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Boende och byggande Glesbygd Kartor Regionalt

Här bor Sveriges befolkning

Det finns flera olika sätt att beskriva spridningen av ett lands befolkning, där kartor ofta bidrar med en rumslig dimension som annars är svår att upptäcka. I ett Dorling-kartogram ersätts kommunernas ytor med cirklar som är proportionerliga mot befolkningens storlek. Då framgår tydligt var i landet Sveriges befolkning bor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Kartor Regionalt

Stark regional tillväxt 2015

Den regionala tillväxten var stark 2015 och bruttoregionprodukten (BRP) ökade i nästan samtliga län. Högst tillväxt redovisade Västra Götalands län, följt av Kronoberg, Västmanland, Stockholm och Värmlands län som alla uppvisade en snabbare ökningstakt än BNP. Utvecklingen i Norrbottens län var svag och BRP minskade för femte året i följd. Det visar preliminär statistik från regionalräkenskaperna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: BNP Ekonomi Regionalt