Till innehåll på sidan

Barnbidrag

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-24

Statistiken visar antal mottagare av barnbidrag och utbetalt belopp uppdelat på län, kön och ålder. Statistiken visar också antal barn vars föräldrar har ändrat från delat till helt barnbidrag efter gemensam ansökan. Med barnbidrag menas allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

För den här statistiken ansvarar:
Försäkringskassan

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Försäkringskassan

Telefon
08-786 90 00
E-post
statistikenheten@forsakringskassan.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sf0111