Till innehåll på sidan

Bidrag

Undersökningar om Bidrag

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Bidrag Ekonomi Hushåll Taxor Äldreomsorg

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Bidrag Ekonomi Hushåll Inkomst Välfärd

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistiken visar antal hushåll med bostadsbidrag och utbetalt belopp (preliminära och avstämda uppgifter), genomsnittliga bostadskostnader, genomsnittsinkomst, m.m. fördelat på bland annat hushållstyp, sökandetyp och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Hushåll Inkomst Socialförsäkring

Vårdbidrag

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder

Barnbidrag

Statistiken visar antal mottagare av barnbidrag och utbetalt belopp uppdelat på län, kön och ålder. Statistiken visar också antal barn vars föräldrar har ändrat från delat till helt barnbidrag efter gemensam ansökan. Med barnbidrag menas allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Inkomst Socialförsäkring

Bilstöd

Statistiken visar antal personer med beviljat bilstöd fördelat på ålder och bidragsgrupp.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Bidrag Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder Handikapp