Till innehåll på sidan

Statistik om kommunal familjerådgivning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner i Sverige. Syftet med statistiken är att visa omfattningen av den kommunala familjerådgivningen. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om kommunal familjerådgivning. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

För den här statistiken ansvarar:
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Malin Lundgren

Telefon
010-190 11 05
E-post
malin.lundgren@mfof.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/so0206