Till innehåll på sidan

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-05

Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/so0401