Till innehåll på sidan

Grundskolan: slutbetyg

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-09-28

Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Elever i årskurs 9 med högutbildade föräldrar presterar bättre Rapport 2021-02-08

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0101