Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Asylsökande i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-08-31

I början av 2000-talet sökte runt 30 000 personer asyl i Sverige varje år. Det ökade runt 2012 och under 2015 var antalet asylsökande det högsta någonsin, med över 160 000 personer. Många av dem var personer som flydde kriget i Syrien. Sedan dess har politiska beslut påverkat möjligheten att ta sig till Sverige och antal asylsökande minskat. Under 2019 sökte nästan 22 000 personer asyl i Sverige.

Asylsökande i Sverige

2019

21 958

personer

Asylsökande kvinnor

2019

8 825

Asylsökande män

2019

13 133

Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därmed inte in i statistiken för befolkningen. För att en asylsökande ska bli folkbokförd krävs att personen har ett uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Först då räknas personen som invandrad i Sverige och ingår i befolkningsstatistiken.

Hur många som söker asyl i Sverige påverkas av flera faktorer. Bland annat leder krig, förföljelse och fattigdom i omvärlden till att människor lämnar sina hemländer. Migrationspolitiken i Sverige och Europa påverkar också. Det kan till exempel handla om visumkrav, gränskontroller och regler för uppehållstillstånd.

Asylsökande efter kön per år från år 2002

Kön200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Män20 75920 12014 81611 19615 93425 12815 92515 72019 80618 94027 74534 76354 817114 72817 35215 63512 92913 133
Kvinnor12 25711 2358 3456 3348 38811 0798 4288 47412 01310 70816 14219 49626 48448 14911 58710 0318 5738 825
Totalt33 01631 35523 16117 53024 32236 20724 35324 19431 81929 64843 88754 25981 301162 87728 93925 66621 50221 958

Kriget i Syrien ledde till att antalet asylsökande fördubblades 2015 jämfört med 2014. Ser man lite längre tillbaks i tiden är ökningen ännu större. Jämfört med åren runt 2010 var det fem gånger fler som sökte asyl i Sverige under 2015.

I början av 90-talet skedde en liknande kraftig ökning av antalet asylsökande under ett enskilt år. Då berodde ökningen på att många flydde krigen i det forna Jugoslavien. År 1992 ledde det till att över 80 000 personer sökte asyl. En annan topp var 2007. Då sökte drygt 36 000 personer asyl i Sverige, hälften av dem var irakiska medborgare.

Flest asylsökande från Syrien, Iran och Irak

År 2019 toppade Syrien för åttonde året i rad listan över de vanligaste medborgarskapsländerna bland de asylsökande. Därefter följde Iran och Irak.

Det var 2 649 syriska medborgare som sökte asyl i Sverige under 2019, vilket är ungefär samma nivå som under 2018. Detta kan jämföras med toppåret 2015 då det var fler än 50 000 som hade syriskt medborgarskap av de över 160 000 som sökte asyl under året.

Fler män än kvinnor söker asyl

Under hela 2000-talet har fler män än kvinnor sökt asyl i Sverige. Skillnaden blev särskilt stor 2015, då cirka 70 procent av de asylsökande var män. När antalet asylsökande gick ner under 2016 utjämnades könsskillnaden något och sedan dess har männen utgjort cirka 60 procent av de asylsökande.

Asylsökande efter de vanligaste medborgarskapsländerna från år 2002

Medborgarskapsland200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Afghanistan5278119034355946097841 6942 3934 1224 7553 0113 10441 5642 9691 681806825
Albanien24029722116995118118114612631 4901 1561 6992 615785760616553
Eritrea2666413954256088788571 0001 4431 6472 3564 84411 4997 2331 1511 691874766
Georgien4395374031831341432113592912807486258098917371 1051 156975
Irak5 4462 7001 4562 3308 95118 5596 0832 2971 9771 6331 3221 4762 66620 8582 7581 8871 3691 054
Iran7627876605824944857991 1441 1821 1201 5291 1729974 5601 2791 0901 2571 090
Somalia1 1073 0699054221 0663 3493 3615 8745 5533 9815 6443 9014 8315 4651 646780736755
Syrien5416664113924334405515874216407 81416 31730 58351 3385 4594 7182 7092 649
Uzbekistan6404032583494464167412982723773663493393502973647401 052
Statslös8591 7871 5788068151 3121 0519121 0331 1092 2896 9217 8637 7161 3391 201766880

Av de tio vanligaste medborgarskapen bland asylsökande fanns den största könsskillnaden 2019 bland uzbeker och georgier. Där var 85 respektive 70 procent av de asylsökande män. Gruppen eritreaner och somalier hade högst andel kvinnor. Där var 49 procent av de asylsökande kvinnor och 51 procent män.

De vanligaste medborgarskapen bland asylsökande 2019

MedborgarskapKvinnorMänTotal
Syrien1 2961 3532 649
Iran5105801 090
Irak4286261 054
Uzbekistan1578951 052
Georgien288687975
Statslös398482880
Ukraina271597868
Afghanistan355470825
Eritrea377389766
Somalia326429755

 

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.