Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Asylsökande i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-03-22

I början av 2000-talet sökte runt 30 000 personer asyl i Sverige varje år. Det förändrades runt 2012 och under 2015 var antalet asylsökande det högsta någonsin, med 160 000 personer. Många av dem var personer som flydde kriget i Syrien. Sedan dess har politiska beslut påverkat möjligheten att ta sig till Sverige. Antalet gick ner kraftigt under 2016 och har därefter fortsatt att minska. Under 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige.

Asylsökande i Sverige

2018

21 502

personer

Asylsökande kvinnor

2018

8 573

Asylsökande män

2018

12 929

Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därmed inte in i statistiken för befolkningen. För att en asylsökande ska bli folkbokförd krävs att personen har ett uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Först då räknas personen som invandrad i Sverige och ingår i befolkningsstatistiken.

Hur många som söker asyl i Sverige påverkas av flera faktorer. Bland annat leder krig, förföljelse och fattigdom i omvärlden till att människor lämnar sina hemländer. Migrationspolitiken i Sverige och Europa påverkar också. Det kan till exempel handla om visumkrav, gränskontroller och regler för uppehållstillstånd.

Asylsökande efter kön per år från år 2002

Kön20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Män20 75920 12014 81611 19615 93425 12815 92515 72019 80618 94027 74534 76354 817114 72817 35215 63512 929
Kvinnor12 25711 2358 3456 3348 38811 0798 4288 47412 01310 70816 14219 49626 48448 14911 58710 0318 573
Totalt33 01631 35523 16117 53024 32236 20724 35324 19431 81929 64843 88754 25981 301162 87728 93925 66621 502

Kriget i Syrien ledde till att antalet asylsökande fördubblades 2015 jämfört med 2014. Ser man lite längre tillbaks i tiden är ökningen ännu större. Jämfört med åren runt 2010 var det fem gånger fler som sökte asyl i Sverige under 2015.

I början av 90-talet skedde en liknande kraftig ökning av antalet asylsökande under ett enskilt år. Då berodde ökningen på att många flydde krigen i det forna Jugoslavien. År 1992 ledde det till att över 80 000 personer sökte asyl. En annan topp var 2007. Då sökte drygt 36 000 personer asyl i Sverige, hälften av dem var irakiska medborgare.

Flest asylsökande från Syrien, Irak och Iran

År 2018 toppade Syrien för sjunde året i rad listan över de vanligaste medborgarskapsländerna bland de asylsökande. Därefter följde Irak och Iran.

Det var 2 700 syriska medborgare som sökte asyl i Sverige under 2018. Det kan jämföras med 2017 då 4 700 syriska medborgare sökte asyl. Av de över 160 000 som sökte asyl under 2015 var det fler än 50 000 som hade syriskt medborgarskap.

Fler män än kvinnor söker asyl

Under hela 2000-talet har fler män än kvinnor sökt asyl i Sverige. Skillnaden blev särskilt stor 2015, då cirka 70 procent av de asylsökande var män. När antalet asylsökande gick ner under 2016 utjämnades könsskillnaden något och sedan dess har männen utgjort cirka 60 procent av de asylsökande.

Asylsökande efter de vanligaste medborgarskapsländerna 2018

Medborgarskapsland20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Afghanistan5278119034355946097841 6942 3934 1224 7553 0113 10441 5642 9691 681806
Albanien24029722116995118118114612631 4901 1561 6992 615785760616
Eritrea2666413954256088788571 0001 4431 6472 3564 84411 4997 2331 1511 691874
Georgien4395374031831341432113592912807486258098917371 1051 156
Irak5 4462 7001 4562 3308 95118 5596 0832 2971 9771 6331 3221 4762 66620 8582 7581 8871 369
Iran7627876605824944857991 1441 1821 1201 5291 1729974 5601 2791 0901 257
Somalia1 1073 0699054221 0663 3493 3615 8745 5533 9815 6443 9014 8315 4651 646780736
Syrien5416664113924334405515874216407 81416 31730 58351 3385 4594 7182 709
Uzbekistan640403258349446416741298272377366349339350297364740
Statslös8591 7871 5788068151 3121 0519121 0331 1092 2896 9217 8637 7161 3391 201766

Av de tio vanligaste medborgarskapen bland asylsökande fanns den största könsskillnaden 2018 bland uzbeker och georgier. Där var 81 respektive 73 procent av de asylsökande män. Gruppen syrier hade högst andel kvinnor. Där var 51 procent av de asylsökande kvinnor och 49 procent män.

De vanligaste medborgarskapen bland asylsökande 2018

MedborgarskapKvinnorMänTotal
Syrien1 3751 3342 709
Irak5588111 369
Iran5766811 257
Georgien3118451 156
Eritrea380494874
Afghanistan323483806
Statslös327439766
Uzbekistan144596740
Somalia300436736
Albanien220396616

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.