Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Invandring till Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-06

Alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda räknas in i statistiken om invandring. Under 2000-talet har invandringen ökat mycket. I början av perioden invandrade runt 60 000 personer per år. År 2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin, då över 163 000 invandrade. Siffran minskade till drygt 144 000 personer 2017.

Invandring till Sverige

2017

144 489

personer

Invandrade kvinnor

2017

66 624

Invandrade män

2017

77 865

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat. Det beror på att det pågår ett inbördeskrig i Syrien.

Antal invandrade personer efter kön, per år från år 2000

Kön200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Män29 46530 65032 63831 84030 78633 44350 71053 62852 46052 98252 63850 82453 38660 42669 11373 59991 14677 865
Kvinnor29 19430 14531 44931 95531 24231 78645 04045 85748 71149 29846 16345 64349 67355 41957 85360 64171 85966 624
Totalt58 65960 79564 08763 79562 02865 22995 75099 485101 171102 28098 80196 467103 059115 845126 966134 240163 005144 489

Invandringen slog rekord 2016

Ett stort antal asylsökande ett år leder ofta till att invandringen ökar året därpå. Det beror på att asylsökande räknas som invandrade först när de har fått uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Sverige. Under 2015 hade Sverige det högsta antalet asylsökande någonsin, vilket ledde till att invandringen slog rekord 2016.

Även statistiken för 2017 påverkas av det stora antalet asylsökande 2015, eftersom de långa handläggningstiderna ledde till att asylsökande fick vänta länge på beslut om att få stanna i Sverige.

Bidrar mest till Sveriges folkökning

Invandringen är det som bidrar mest till Sveriges folkökning just nu. Ungefär 80 procent av folkökningen under 2017 beror på att fler personer invandrade än utvandrade. Resten beror på att det föddes fler än det dog.

Alla som flyttar till Sverige räknas in i statistiken för invandring. Det betyder att det bland invandrarna finns personer som är födda i Sverige och återvänder efter en tid utomlands.  

Fakta: Vem räknas som invandrare?

I statistiken för invandring räknas alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda. För att bli folkbokförd ska man ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst tolv månader. Reglerna för olika grupper av invandrare skiljer sig åt:

  • Nordiska medborgare kan fritt invandra till Sverige.
  • EU-medborgare utanför Norden behöver söka något som kallas uppehållsrätt för att få vistats i landet i mer än tre månader.
  • Övriga länders medborgare behöver ett uppehållstillstånd som utfärdas av Migrationsverket.

Syrienfödda största invandrargruppen

Bland de som invandrade under förra året var cirka 190 födelseländer representerade. För fjärde året i rad var den största gruppen född i Syrien. Tidigare har den största invandrargruppen bestått av personer som är födda i Sverige och flyttar tillbaka hit.

Drygt 15 procent av alla som invandrade 2017 var födda i Syrien. Det är dock en betydligt mindre andel än året innan, då det var 32 procent. Totalt invandrade 22 327 personer från Syrien under 2017, vilket är knappt hälften så många som under 2016.

Fler män än kvinnor invandrade

Under början av 2000-talet invandrade ungefär lika många kvinnor som män. Men sedan 2005 har fler män invandrat, och skillnaden har ökat de senaste åren. Under 2016 var skillnaden som störst, då 56 procent var män och 44 procent var kvinnor. Könsfördelningen jämnades ut något 2017 då andelen kvinnor var 46 procent och andelen män var 54 procent.

Av de tio största invandringsländerna 2017 hade Afghanistan störst andel män med 71 procent. Därefter kom Polen med 61 procent. Störst andel kvinnor fanns bland invandrade födda i Somalia med 54 procent. Därefter kom Kina med 52 procent.

Vanligaste födelseländerna bland personer som invandrade 2017

FödelselandKvinnorMänTotalt
Syrien11 26311 06422 327
Sverige6 9707 45814 428
Afghanistan2 7006 5979 297
Irak3 1294 1077 236
Indien2 3203 3975 717
Polen1 7012 7044 405
Iran1 6742 5904 264
Eritrea1 7782 2133 991
Somalia1 5981 3812 979
Kina1 5031 3682 871