Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utvandring från Sverige

Senast uppdaterad: 2020-08-31

Under 2000-talet har utvandringen från Sverige varierat, men haft en ökande trend. År 2019 utvandrade 47 718 personer, det var en ökning med 737 personer jämfört med året innan. De vanligaste kända utvandringsländerna var Danmark, Storbritannien/Nordirland och Norge. De flesta som utvandrar har tidigare invandrat till Sverige. Men det är också vanligt att personer som är födda i Sverige utvandrar.

Utvandring från Sverige

2019

47 718

personer

Utvandrade kvinnor

2019

22 417

Utvandrade män

2019

25 301

Under 2000-talet har utvandringen varierat från 32 141 personer år 2001 till 55 830 under toppåret 2015.

Hur många som utvandrar påverkas bland annat av hur stor invandringen har varit tidigare år. En del som invandrar för till exempel studier eller arbete utvandrar efter några år i Sverige.

Antal utvandrade per år från år 2000

Kön20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Män17 65316 65917 22417 99119 09120 23823 90624 42324 73921 26826 69527 83528 41027 14227 33030 47324 79824 38225 15325 301
Kvinnor16 43815 48215 78517 03217 49517 88021 00220 99520 55517 97222 15823 34423 33723 57323 90725 35721 08021 23821 82822 417
Totalt34 09132 14133 00935 02336 58638 11844 90845 41845 29439 24048 85351 17951 74750 71551 23755 83045 87845 62046 98147 718
Fakta: Då räknas man som utvandrad

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man ska vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Men alla meddelar inte att de tänker flytta från Sverige, och det leder till viss osäkerhet statistiken om utvandring. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till.

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatteverket att man ska vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Men alla meddelar inte att de tänker flytta från Sverige, och det leder till viss osäkerhet i statistiken om utvandring. Vid utflyttning till ett annat nordiskt land gäller folkbokföringsreglerna i det land man flyttar till.

Sverige utvandringsland fram till 1930

Sverige är ett invandringsland, vilket innebär att det invandrar fler än det utvandrar varje år. Men det har inte alltid sett ut så. Fram till 1930 var det fler som utvandrade från Sverige än som invandrade. Det föregicks av en period med mycket stor utvandring från Sverige. Mellan 1860 och 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner personer, de flesta till Amerika.

Nordiska grannar i topp bland utvandringsländerna

Våra nordiska grannländer ligger alltid högt upp på topplistan över de vanligaste länderna att utvandra till. Under 2019 var Danmark det populäraste landet att utvandra till, följt av Storbritannien/Nordirland och Norge.

Vanligaste utvandringsländerna 2019

UtvandringslandKvinnorMänTotal
Danmark1 8651 9293 794
Storbritannien och Nordirland1 9031 5903 493
Norge1 5531 6973 250
Finland1 4351 4232 858
Tyskland1 3561 3492 705
USA1 3871 2712 658
Spanien9079681 875
Polen7299881 717
Indien6709871 657
Okänt2 1593 6465 805

I kategorin Okänt land ingår personer som utvandrar från Sverige utan att anmäla till Skatteverket vilket land de flyttar till.

Många utvandrare födda i Sverige

Det vanligaste födelselandet bland de som utvandrade 2019 var Sverige, med 16 028 personer. De utgjorde 34 procent av alla utvandrare under året. Övriga 31 690 personer var födda utomlands. Bland födelseländer utanför Sverige toppas listan av Polen, Indien och Finland.

Det var ingen stor utvandring av personer från de länder som vi har haft en stor flyktinginvandring från på senare år. Ett undantag under 2019 var personer födda i Irak. Det var 1 429 irakfödda som utvandrade under året. Av dem utvandrade 508 personer tillbaka till Irak, 613 personer till andra länder i världen, medan 308 personer utvandrade till okänt land.

Vanligaste födelseländerna bland personer som utvandrade 2019

FödelselandKvinnorMänTotal
Sverige7 8828 14616 028
Polen8591 1982 057
Indien7921 2332 025
Finland1 1278742 001
Tyskland7977891 586
Danmark7078241 531
Irak6337961 429
Norge5935371 130
Storbritannien och Nordirland3936341 027
USA456513969

Könsfördelningen bland dem som utvandrar är relativt jämn, med 53 procent män och 47 procent kvinnor under 2019. Om vi tittar på de tio vanligaste födelseländerna bland utvandrare finns den största andelen män, 62 procent, i gruppen födda i Storbritannien/Nordirland. Största andelen kvinnor, 56 procent, finns bland utvandrare som är födda i Finland.

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.