Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Invandring till Sverige

Senast uppdaterad: 2019-02-21

Alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda räknas in i statistiken om invandring. Under 2000-talet har invandringen ökat mycket. I början av perioden invandrade runt 60 000 personer per år. År 2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin, då över 163 000 invandrade. Sedan dess har invandringen minskat och under 2018 var det 133 000 personer som invandrade till Sverige.

Invandring till Sverige

2018

132 602

personer

Invandrade kvinnor

2018

62 154

Invandrade män

2018

70 448

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt.

Antal invandrade per år från år 2000

Kön2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Män29 46530 65032 63831 84030 78633 44350 71053 62852 46052 98252 63850 82453 38660 42669 11373 59991 14677 86570 448
Kvinnor29 19430 14531 44931 95531 24231 78645 04045 85748 71149 29846 16345 64349 67355 41957 85360 64171 85966 62462 154
Totalt58 65960 79564 08763 79562 02865 22995 75099 485101 171102 28098 80196 467103 059115 845126 966134 240163 005144 489132 602

Invandringen slog rekord 2016

Ett stort antal asylsökande ett år leder ofta till att invandringen ökar året därpå. Det beror på att asylsökande räknas som invandrade först när de har fått uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Sverige. Under 2015 hade Sverige det högsta antalet asylsökande någonsin, vilket ledde till att invandringen slog rekord 2016.

Även statistiken för 2017 påverkades av det stora antalet asylsökande 2015, eftersom många fick vänta länge på beslut om att få stanna i Sverige. En effekt som klingar av under 2018.

Bidrar mest till Sveriges folkökning

Invandringen är det som bidrar mest till Sveriges folkökning just nu. Nästan 80 procent av folkökningen under 2018 beror på att fler personer invandrade än utvandrade. Resten beror på att det föddes fler än det dog.

Alla som flyttar till Sverige räknas in i statistiken för invandring. Det betyder att det bland invandrarna finns personer som är födda i Sverige och återvänder efter en tid utomlands.

Fakta: Vem räknas som invandrare?

I statistiken för invandring räknas alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda. För att bli folkbokförd ska man ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst tolv månader. Reglerna för olika grupper av invandrare skiljer sig åt:

  • Nordiska medborgare kan fritt invandra till Sverige.
  • EU-medborgare utanför Norden behöver söka något som kallas uppehållsrätt för att få vistats i landet i mer än tre månader.
  • Övriga länders medborgare behöver ett uppehållstillstånd som utfärdas av Migrationsverket.

Syrienfödda största invandrargruppen

Bland de som invandrade under förra året var 195 födelseländer representerade. För femte året i rad var den största gruppen personer födda i Syrien, totalt 14 387 personer under 2018. Tidigare har den största invandrargruppen bestått av personer som är födda i Sverige och flyttar tillbaka hit. Det var den näst största gruppen 2018.

Bland de tio vanligaste födelseländerna bland de som invandrade 2018 så är det personer födda i Syrien och Irak som har minskat mest jämfört med 2017, en minskning med 36 respektive 33 procent.

Två grupper har ökat. Det är personer födda i Indien och Kina. År 2018 invandrade drygt 7 000 personer födda i Indien och drygt 3 000 födda i Kina. Jämfört med 2017 är det en ökning med 28 procent bland personer födda i Indien och 6 procent bland personer födda i Kina.

Fler män än kvinnor invandrade

Under början av 2000-talet invandrade ungefär lika många kvinnor som män. Men sedan 2005 har fler män invandrat, och skillnaden har ökat de senaste åren. Under 2016 var skillnaden som störst, då 56 procent var män och 44 procent var kvinnor. Under 2018 var andelen kvinnor 47 procent och andelen män var 53 procent.

Av de tio största invandringsländerna 2018 hade Afghanistan störst andel män med 74 procent. Därefter kom Polen med 61 procent. Störst andel kvinnor fanns bland invandrade födda i Syrien med 54 procent. Därefter kom Kina med 52 procent.

Vanligaste födelseländerna bland personer som invandrade 2018

FödelselandKvinnorMänTotalt
Syrien7 8046 58314 387
Sverige6 1576 64812 805
Afghanistan2 0666 0278 093
Indien3 0134 2987 311
Irak2 1842 6994 883
Iran1 6792 3744 053
Polen1 4942 3233 817
Eritrea1 7461 6183 364
Kina1 5931 4563 049
Somalia1 5031 4652 968

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.