Till innehåll på sidan

Grundskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

Längre ned på denna sida finns instruktioner samt Vanliga frågor med svar för att underlätta ditt uppgiftslämnande, läs gärna igenom det!

På uppdrag av Skolverket genomför statistikmyndigheten SCB en insamling av elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna, se filer nedan. Filer ska inte skickas in via e-post, då de innehåller känsliga uppgifter.

Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest tre olika filer, oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall. En elevfil samt modersmålsfiler för grundskola respektive förskoleklass.

Saknar skolenheten elever eller elever med annat modersmål än svenska ska detta anges efter inloggning.

Dokument

Instruktioner grundskola 2022 (pdf)
Excelmall - Elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem (xlsx)
Excelmall - Modersmål i förskoleklass (xlsx)
Excelmall - Modersmål i grundskolan (xlsx)
Språkkoder (xlsx)
Vanliga frågor (pdf)
Vanliga problem och lösningar vid inskick av text- och Execlfiler (pdf)

Till systemleverantörer

 

Tidsplan

Inloggningsuppgifterna kommer skickas ut 3 oktober.
Sista insändningsdag är den 1 november 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR). 

Aktuellt

Med anledning av det rådande läget i Europa kommer det många barn och ungdomar från Ukraina till Sverige under 2022. Läs mer om hur nyanlända elever ska hanteras i insamlingen av grundskolan: elever per 15 oktober.

Information om nyanlända elever (pdf)

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09:00-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/grundelev