Till innehåll på sidan

Nyhet

Nya regler för uppgifter till internationell forskning

Senast uppdaterad: 2022-06-27

Ett riksdagsbeslut innebär att SCB nu kan lämna ut uppgifter för forskning om inkomstfördelning och fattigdom till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study, LIS.

SCB har tidigare levererat uppgifter till LIS, men under de senaste 15 åren har myndigheten bedömt att det saknats stöd för att lämna ut dessa uppgifter på grund av sekretess.

Nu har den statliga utredningen Statistik över hushållens tillgångar och skulder, (Fi 2021:02) bedömt att behovet av att lämna ut uppgifter till LIS väger tyngre än behovet av sekretess och integritetsskydd.

I mars röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ändrade regler, vilket gör det möjligt för SCB att lämna ut uppgifter till LIS för statistik- och forskningsändamål. Det är indirekta personuppgifter som får lämnas ut till LIS. De nya reglerna gäller från och med 1 maj 2022.

Fakta om LIS

Luxembourg Income Study, LIS, är ett internationellt data- och forskningscenter med säte i Luxemburg. LIS driver och tillhandahåller två databaser som är avsedda för forskning om inkomstfördelning, fattigdom och förmögenhetsfördelning i syfte att möjliggöra jämförande analyser mellan länder inom och utanför EU.

Länkar

Luxembourg Income Study (LIS) (scb.se)

Statistik över hushållens tillgångar och skulder, (Fi 2021:02)

Beslut om ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter om inkomststudier

Bevaka nyheter från SCB