Till innehåll på sidan

Lämna uppgifter

Här kan du läsa om de flesta undersökningar
som Statistiska centralbyrån, SCB, gör.
I en del undersökningar kan du svara på frågorna
från din egen dator.

Sekretess

Alla uppgifter och svar som du lämnar
till SCB är sekretesskyddade.
Det betyder att vi som jobbar på SCB
inte får berätta för någon vad du svarat.
När vi arbetat klart med statistiken
och visar den för andra
syns det inte vem som har sagt vad.
Svaren visas bara med siffror i texter,
diagram och tabeller.