Till innehåll på sidan

Vad är statistik?

Statistik kan vara två olika saker.
Det kan vara uppgifter
som beskriver en sak eller en händelse,
som till exempel hur många barn som föddes
i Östergötland förra året.
Statistik kan också vara att samla in uppgifter 
och att arbeta med dem.

Så samlas uppgifterna in

Uppgifterna kan komma från olika ställen.
De kan till exempel vara hämtade från register
eller insamlade genom frågor som skickats hem
till olika personer.
Uppgifterna kan också vara insamlade vid intervjuer.
En person från statistikmyndigheten SCB,
ställer då frågor till olika människor.
Antingen frågar de i telefon
eller så kommer de hem till personen
som ska bli intervjuad.

Statistik kan visa hur samhället sköts

Man kan tänka att statistik
är en rättighet för alla.
Genom statistik kan vi få reda på
mer om vårt samhälle och hur det sköts.
Men man behöver kunna förstå och använda
statistiken på rätt sätt. 

Läs mer

Förstå statistik
Så kan du använda vår statistik

Startsida för lättläst