Till innehåll på sidan

Publicering av tidigare uppskjuten statistik

De tabeller som sköts upp 2019-02-05 kommer att publiceras 2019-02-11. Det gäller samtliga SSD-tabeller för Produktionsvärdeindex, Industriproduktionsindex (IPI) samt tabellen Industriomsättningen för Industrins orderingång och omsättning.