Till innehåll på sidan

Uppskjutna publiceringar 2019-02-05

Samtliga SSD-tabeller för Produktionsvärdeindex, Industriproduktionsindex (IPI) samt tabellen Industriomsättningen för Industrins orderingång och omsättning med planerad publicering 2019-02-05 är tillsvidare uppskjutna.

Exakt datum för publiceringen är just nu inte fastslaget. Så snart det är klart kommer information att finnas uppdaterad i SCB:s publiceringskalender.