Till innehåll på sidan

Granskningsmetod

Redogörelse för vilka metoder vi använt för att uppskatta tillgängligheten på webbplatsen.

Webbplatsen har granskats av ett team bestående av designers och redaktörer som har gjort självskattningar utifrån WCAG-riktlinjerna med utgångspunkt i olika funktionsvariationer. Vi har granskat utvalda sidor, tjänster och funktioner på webbplatsen som har fått representera webbplatsen som helhet. Arbetet har skett manuellt och med hjälp av olika verktyg.

Vissa funktioner på webbplatsen såsom diagram och tabeller har granskats av utomstående experter på tillgänglighet.

Vi har inte gjort en fullständig maskinell test av hela webbplatsens kod.

Verktyg

  • NVDA (Skärmläsare)
  • VoiceOver (Skärmläsare)
  • Firefox Accessibility Inspector
  • Lighthouse (Chrome dev tools)
  • Ace WCAG checker (Online page by page WCAG check)

Tillbaka till tillgänglighetsredogörelsen