Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Flygresor billigare än 2010 – tåg och bilhyra dyrare

Senast uppdaterad: 2022-05-23

Sommarsemestrarna närmar sig och priserna på resor och hotell stiger, visar SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Över längre tid syns stora skillnader mellan olika resformer. Jämfört med 2010 har medelpriset på hyrbilar stigit med 39 procent samtidigt som utrikesflyg blivit 17,5 procent billigare.

Efter att ha gått ned under januari och februari steg priserna på utrikesflyg i både mars och april i år.

– Priset på utrikesflyg steg med nästan 23 procent i april jämfört med mars. Jämfört med april förra året var priserna nästan 13 procent högre, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Även biluthyrning, järnvägsresor, flygcharter och hotellrum blev dyrare i april jämfört med såväl mars i år som med april förra året.

– Priser på utrikes flygresor brukar gå upp på våren, när sommaren närmar sig. Även priserna för att hyra bil brukar stiga under sommaren, säger Caroline Neander.

Inrikesflyg blev knappt 15 procent dyrare än i mars – men var i april i år nästan 42 procent billigare än i april 2021. Även priserna för att åka långfärdsbuss steg jämfört med mars men var billigare än motsvarande period förra året.

Procentuell prisutveckling under 2022*

Produkt Januari Februari Mars April   Årsförändring april
Utrikes flygresor -21,5 -4,3 2,6 22,6   12,7
Inrikes flygresor -4,5 -18,4 7,2 14,8   -41,7
Flygcharter -13,5 9,0 -3,1 7,6   1,4
Hotellrum vardag -11,7 5,9 3,4 6,9   24,2
Hotellrum veckoslut -12,7 6,5 0,8 6,4   30,6
Långfärdsbuss -13,8 -4,4 1,0 5,5   -21,3
Järnvägsresor -9,5 5,5 4,1 3,2   3,5
Biluthyrning -6,7 4,5 6,2 2,4   1,3

*Månadsförändring avser en månad bakåt och årsförändring avser prisutvecklingen tolv månader bakåt.

Bortom månadsförändringar och säsongsmönster finns utvecklingen över längre tid, där mönstret blir ett annat. Beräknat utifrån det genomsnittliga månadspriset 2010 har en del av de utvalda produkterna i jämförelsen stigit rejält i pris fram till nu – medan andra sjunkit ordentligt.

Procentuell utveckling av medelpriset 2010*

Produkt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (jan-april)
Biluthyrning 3,8% 2,4% -7,3% -12,3% -1,4% -6,1% 3,3% 4,5% 18,4% 44,1% 48,5% 39,0%
Hotellrum veckoslut 0,5% 2,5% 9,4% 7,0% 8,1% 10,7% 19,5% 25,8% 26,8% 9,8% 17,3% 31,9%
Järnvägsresor 2,8% 2,5% 9,8% 5,4% 3,3% 7,9% 17,5% 15,3% 22,5% 22,7% 31,5% 30,0%
Långfärdsbuss 17,0% 16,5% 18,3% 14,4% 22,5% 12,3% -2,8% -17,0% -13,6% -5,6% 18,0% 1,1%
Flygcharter -4,3% -2,6% -1,4% -3,2% -2,3% -1,1% 5,0% 9,1% 9,0% 5,1% -0,9% -8,1%
Hotellrum vardag 3,0% 2,1% -0,6% -2,7% -3,0% -1,9% 2,4% 2,8% 0,0% -17,0% -16,2% -10,5%
Utrikes flygresor -7,5% -4,9% -14,3% -17,7% -10,0% -14,7% -16,0% -13,3% -15,2% -15,5% -14,2% -17,5%
Inrikes flygresor 3,5% 8,7% -2,1% 5,2% -3,6% -12,1% -11,1% -8,3% -2,3% 19,0% 29,3% -18,1%

*Beräknat utifrån det årliga genomsnittet för en månad.

– Det som stigit absolut mest i pris jämfört med medelpriserna 2010 är hyrbilar, som blivit 39 procent dyrare. Andra produkter som stigit mycket i pris är hotellrum på veckoslut och järnvägsresor, som gått upp 32 respektive 30 procent, säger Caroline Neander.

– Det som sjunkit mest i pris är flygresor, både utrikes och inrikes, som blivit 17,5 respektive 18 procent billigare jämfört med genomsnittet 2010. Även priset på hotellrum på vardagar har sjunkit under jämförelseperioden, med 10,5 procent.

Flygresorna har sjunkit i pris under en längre tid, medan hotellrummen på vardagar blev mycket billigare under pandemin.

Procentuell utveckling av medelpriset 2010*

reseprisdiagram.PNG

*Beräknat utifrån det årliga genomsnittet för en månad.

Läs mer om inflationstakten i den senaste statistiknyheten om KPI:

Inflationstakten 6,4 procent i april 2022

Fakta: Så jämförde vi olika år med 2010

För en del produkter i Konsumentprisindex kan priset variera mycket från månad till månad under ett år, bland annat beroende på säsongseffekter. För att jämföra olika kalenderår och studera prisutvecklingen över tid har vi i den undre tabellen räknat ut den genomsnittliga prisutvecklingen för varje år genom att summera månaderna och dividera med tolv (förutom 2022 där medelvärdet beräknats på fyra månader). Den procentuella förändringen varje år har beräknats utifrån medelvärdet 2010.

Fakta: Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Länkar

Inflationstakten 6,4 procent i april 2022

Prisstegringen på kaffe stannar av

Biljetter i lokaltrafiken har stigit mer i pris än bensin under 2000-talet

Kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare

Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp, 1980=100. Månad 1980M01–2022M02

Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Månad 1980M01–2022M02

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB