Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Inflationen fortsatte uppåt i juni

Senast uppdaterad: 2022-07-14

Högre priser på mat, el och drivmedel gör att inflationen fortsätter uppåt. I juni steg inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta till 8,5 procent. Det är en uppgång från maj då inflationstakten var 7,2 procent.

– Prishöjningar på livsmedel, el och drivmedel var det som påverkade inflationen mest, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Bland livsmedelsprodukterna märktes prishöjningar på kött, mjölk, ost, ägg, bröd och övriga spannmålsprodukter. Och kaffepriset har ökat med nästan 50 procent sedan förra året.

– Månadsförändringen påverkades också av högre priser på transporter, som en följd av högre drivmedelspriser. Andra priser som steg var elpriset, pris på paketresor och restaurangbesök, säger Sofie Öhman.

Priser på kläder sjönk, vilket är säsongsnormalt på grund av sommarreor.

Prisbasbeloppet, som bland annat påverkar försäkringar, pensioner och olika ersättningar, har beräknats till 52 500 kronor för 2023. Det innebär en ökning med 4 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2022.

Fakta: Om statistiken

I Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI, det vanligaste måttet på inflation. KPI visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar.

Ett till mått på inflation är förändringen i KPIF (KPI med fast ränta). KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men räknar bort effekten av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån. Från september 2017 har KPIF ersatt KPI som mått för Riksbankens inflationsmål.

Varje år beräknar SCB, på uppdrag av regeringen, prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. Det nya prisbasbeloppet publiceras på samma gång som KPI för juni. Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställs därefter av regeringen, det brukar ske i september.

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen, skattesystemet och pensionssystemet. Med hjälp av prisbasbeloppet fastställs till exempel olika ersättningar och pensioner. Prisbasbeloppet används också för vissa försäkringar för att justera dessa för inflationen.

Länkar

Statistiknyhet KPI, juni

Prisbasbeloppet 2023

Var tid har sin inflation

Flygresor billigare än 2010 – tåg och bilhyra dyrare

Prisstegringen på kaffe stannar av

Kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare

Krympflationen ger dig mindre innehåll för pengarna

Så syns bostadspriser i inflationsberäkningarna

Alla har en personlig inflation

Inflationen i Sverige

Konsumentprisindex (KPI)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB