Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Ny rapport belyser livsvillkor för personer med bakgrund utanför Europa

Senast uppdaterad: 2022-05-03

Personer med utomeuropeisk bakgrund har oftare sämre socioekonomiska förutsättningar än personer med svensk bakgrund. Men det finns områden där mönstren ser annorlunda ut, visar en ny rapport från SCB.

SCB har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport vars syfte är att ge ökad kunskap om de ekonomiska livsvillkoren för personer med utomeuropeisk bakgrund som bott en längre tid i Sverige. I den redovisas statistik för tre grupper:

  • Personer födda utanför Europa som vistats minst tio år i Sverige.
  • Personer födda i Sverige med utomeuropeisk bakgrund (minst en förälder född utanför Europa).
  • Personer med svensk bakgrund (födda i Sverige med föräldrar födda i Sverige).

Rapporten är omfattande och innehåller både beskrivande statistik och analyser.

– Generellt har personer födda utanför Europa och personer födda i Sverige med utomeuropeisk bakgrund oftare vad som kan beskrivas som sämre socioekonomiska förutsättningar, säger Johan Lindberg, statistiker på SCB.

Olika mönster

Bland annat är andelen personer med enbart förgymnasial utbildning högre för personer födda utanför Europa, och andelen förvärvsarbetande är lägre bland personer födda utanför Europa och födda i Sverige med utomeuropeisk bakgrund, än bland personer med svensk bakgrund.

– Men det finns också områden där mönstret ser annorlunda ut. Till exempel är andelen personer med eftergymnasial utbildningsnivå högre för personer födda i Sverige med utomeuropeisk bakgrund än för personer med svensk bakgrund, säger Johan Lindberg.

Uppdelat på födelseregioner

I rapporten analyseras olika inkomstslag, som tillsammans ger en bred bild av de ekonomiska villkoren. Statistiken om personer födda utanför Europa och personer födda i Sverige med utomeuropeisk bakgrund redovisas även utifrån fem olika födelseregioner. Där går att se flera tydliga skillnader, exempelvis vad gäller inkomster.

– Inkomsterna är högst för personer med bakgrund i Nordamerika och Oceanien, och lägst för personer med bakgrund i Afrika söder om Sahara samt Mellanöstern och norra Afrika.

Läs mer i rapporten:

Ekonomiska villkor för personer med bakgrund utanför Europa (pdf)

Fakta: Om rapporten

Regeringen gav i november 2021 SCB i uppdrag att skriva en rapport inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Syftet är att ge ökad kunskap om de ekonomiska livsvillkoren för personer med utomeuropeisk bakgrund som bott en längre tid i Sverige, och hur de eventuellt skiljer sig från livsvillkoren för personer med svensk bakgrund.

I rapporten redovisas statistik för tre grupper:

  • Personer födda utanför Europa som vistats minst tio år i Sverige.
  • Personer födda i Sverige med utomeuropeisk bakgrund (minst en förälder född utanför Europa)
  • Personer med svensk bakgrund (födda i Sverige med föräldrar födda i Sverige).

Denna indelning skiljer sig från hur SCB vanligen definierar svensk och utländsk bakgrund. Personer födda i Sverige med en inrikesfödd och en utrikesfödd förälder brukar i SCB:s statistik räknas till gruppen med svensk bakgrund.

I rapporten ingår personer som var 20–64 år den 31 december 2019 och som ingår i någon av de tre grupperna.

Länkar

Ekonomiska villkor för personer med bakgrund utanför Europa (pdf)

Uppdraget från regeringen (pdf)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB