Till innehåll på sidan
Logo Logo

48-timmarsrapporter

Senast uppdaterad: 2023-01-16

Efter varje internationellt möte där Sverige deltagit skriver deltagaren en rapport om mötet. Det är viktigt att SCB, andra SAM och regeringskansliet har korrekt och aktuell information om frågeställningar som diskuteras inom det internationella statistiksamarbetet. Målsättningen är att rapporteringen ska ske inom 48 timmar, det vill säga senast två arbetsdagar efter mötet.

Det finns en mall för 48-timmarsrapporter. Mallen finns tillgänglig nedan:

Mall för 48-timmarsrapporter

Skicka in din ifyllda rapport till 48timmars@scb.se

Inskickade rapporter sparas på sektionen för internationella relationer på SCB. Om du vill ta del av en rapport eller har frågor om internationella möten, kontakta international@scb.se

Nedan finns sammanställningar över inskickade rapporter från 2021 och 2022, samt de rapporter som hittills skickats in under 2023.