Till innehåll på sidan
Logo Logo

Statistikansvariga myndigheter

Senast uppdaterad: 2022-10-10

Länkar till statistikansvariga myndigheter samt kontaktpersoner.

 

Statistikansvariga myndigheter - kontaktpersoner

Arbetsmiljöverket

Pär Millstam, förnamn.efternamn@av.se

Ann Ponton Klevestedt, förnamn.efternamn.efternamn@av.se  

Brottsförebyggande rådet

Louise Ekström, förnamn.efternamn@bra.se

Anna Gavell Frenzel, förnamn.efternamn.efternamn@bra.se

Thomas Hvitfeldt, förnamn.efternamn@bra.se

Centrala studiestödsnämnden

Sara Lindqvist, förnamn.efternamn@csn.se

Domstolsverket

Caroline Wärnbring, förnamn.efternamn@dom.se

Ekonomistyrningsverket

Mikael Marelius, förnamn.efternamn@esv.se

Annika Näsvall Åhman, förnamn.efternamnefternamn@esv.se

Finansinpektionen

Magnus Karlsson, förnamn.efternamn@fi.se

Folkhälsomyndigheten

Nasser Nuru Mahmud, förnamn.efternamn@folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

Helena Bertilsson, förnamn.efternamn@forsakringskassan.se 

Havs- och vattenmyndigheten

Emmelie Johansson, förnamn.efternamn@havochvatten.se 
Therese Elfström, förnamn.efternamn@havochvatten.se 

Kemikalieinspektionen

Carolina Johansson, förnamn.efternamn@kemi.se

Konjunkturinstitutet

Fredrik Johansson-Tormod, förnamn.efternamn-efternamn@konj.se    

Kungliga biblioteket

Cecilia Ranemo, förnamn.efternamn@kb.se

Medlingsinstitutet

John Ekberg, förnamn.efternamn@mi.se

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Malin Lundgren, förnamn.efternamn@mfof.se

Myndigheten för kulturanalys

Fredrik Lindström, förnamn.efternamn@kulturanalys.se

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Markus Lindvert, förnamn.efternamn@tillvaxtanalys.se

Naturvårdsverket

Therese Nordenvall, förnamn.efternamn@naturvardsverket.se

Pensionsmyndigheten

Dan Frankkila, förnamn.efternamn@pensionsmyndigheten.se 

Linda Wiese, förnamn.efternamn@pensionsmyndigheten.se

Riksgäldskontoret

Eric Morell, förnamn.efternamn@riksgalden.se

Marcus Otterström, förnamn.efternamn@riksgalden.se

SCB

Nationella samordningssekretariatet, SAMordning@scb.se 
Internationella sekretariatet, international@scb.se

Skogsstyrelsen

Svante Claesson, förnamn.efternamn@skogsstyrelsen.se 

Socialstyrelsen

Susanne Holland, förnamn.efternamn@socialstyrelsen.se 
Carina Gustafsson,förnamn.efternamn@socialstyrelsen.se (internationella frågor)

Statens energimyndighet

Niklas Notstrand, förnamn.efternamn@energimyndigheten.se

Camilla Dellby, förnamn.efternamn@energimyndigheten.se

Statens jordbruksverk

Ann-Marie Karlsson, förnamn.efternamn@jordbruksverket.se

Statens skolverk

Christina Sandström, förnamn.efternamn@skolverket.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Per Nilsson, förnamn.efternamn@slu.se

Tillväxtverket

Fredrik Junkka, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Trafikanalys

Henrik Petterson,förnamn.efternamn@trafa.se 
Johan Landin, förnamn.efternamn@trafa.se (kommunikationssamordnare)

Universitetskanslersämbetet

Annika Pontén, förnamn.efternamn@uka.se 

Helena Wintgren, förnamn.efternamn@uka.se