Till innehåll på sidan
Logo

Statistikansvariga myndigheter

Senast uppdaterad: 2020-01-14

Kontaktpersoner vid de statistikansvariga myndigheterna. Adress och telefonnummer till varje statistikansvarig myndighet.

Innehåll

  • Kontaktpersoner och e-postadresser
  • Myndigheters adress och telefonnummer

Statistikansvariga myndigheter - kontaktpersoner

Arbetsmiljöverket

Ann Ponton Klevestedt, ann.ponton.klevestedt@av.se 
Per Anders Paulsson, per.anders.paulsson@av.se

Brottsförebyggande rådet

Louise Ekström, louise.ekstrom@bra.se

Centrala studiestödsnämnden

Sara Lindqvist, sara.lindqvist@csn.se

Domstolsverket

Caroline Wärnbring, caroline.warnbring@dom.se

Ekonomistyrningsverket

Mikael Marelius, mikael.marelius@esv.se

Finansinpektionen

Jens Viklund, jens.viklund@fi.se

Försäkringskassan

Vedrana Milosevic, vedrana.milosevic@forsakringskassan.se

Havs- och vattenmyndigheten

Emmelie Johansson, emmelie.johansson@havochvatten.se 
Therese Elfström, therese.elfstrom@havochvatten.se

Kemikalieinspektionen

Patrick Lindén, patrick.linden@kemi.se

Konjunkturinstitutet

Tora Hammar, tora.hammar@konj.se

Kungliga biblioteket

Cecilia Ranemo, cecilia.ranemo@kb.se

Medlingsinstitutet

John Ekberg, john.ekberg@mi.se

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Rebecca Berg, rebecca.berg@mfof.se

Myndigheten för kulturanalys

Fredrik Lindström, fredrik.lindstrom@kulturanalys.se

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Markus Lindvert, markus.lindvert@tillvaxtanalys.se

Naturvårdsverket

Anna-Karin Nyström, anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se

Pensionsmyndigheten

Hanna Linnér, hanna.linner@pensionsmyndigheten.se

Riksgäldskontoret

Eric Morell, eric.morell@riksgalden.se

SCB

Nationella samordningssekretariatet, SAMordning@scb.se 
Internationella sekretariatet, international@scb.se

Skogsstyrelsen

Svante Claesson, svante.claesson@skogsstyrelsen.se 

Socialstyrelsen

Susanne Holland, susanne.holland@socialstyrelsen.se 
Carina Gustafsson, carina.gustafsson@socialstyrelsen.se (Internationella frågor)
Ingalill Paulsson Lütz, ingalill.lutz@socialstyrelsen.se (Internationella frågor)

Statens energimyndighet

Niklas Notstrand, niklas.notstrand@energimyndigheten.se

Statens jordbruksverk

Ann-Marie Karlsson, ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Statens skolverk

Christina Sandström, christina.sandstrom@skolverket.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Per Nilsson, per.nilsson@slu.se

Tillväxtverket

Martin Daniels, martin.daniels@tillvaxtverket.se

Trafikanalys

Henrik Petterson, henrik.petterson@trafa.se 
Johan Landin, johan.landin@trafa.se (Kommunikationssamordnare)

Universitetskanslersämbetet

Annika Pontén, annika.ponten@uka.se

Myndigheter i statistiksamarbetet

Arbetsmiljöverket

Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm
010-730 90 00

Brottsförebyggande rådet

Box 1386, 111 93 Stockholm
08-527 58 400

Centrala studiestödsnämnden

851 82 Sundsvall
060-18 60 00

Domstolsverket

551 81 Jönköping
036-15 53 00

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm
08-690 43 00

Finansinpektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm
08-408 980 00

Försäkringskassan

103 51 Stockholm
08-786 90 00

Havs- och vattenmyndigheten

Box 11 930, 404 39 Göteborg
010-698 60 00

Kemikalieinspektionen

Box 2, 172 13 Sundbyberg
08-519 41 100

Konjunkturinstitutet

Box 3116, 103 62 Stockholm
08-453 59 00

Kungliga biblioteket

Box 5039, 102 41 Stockholm
010-709 30 00

Medlingsinstitutet

Box 1236, 111 82 Stockholm
08-545 292 40

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Box 35,931 21 Skellefteå
010-190 11 00

Myndigheten för kulturanalys

Box 1001, 405 21 Göteborg
031-395 20 00

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Studentplan 3, 831 40 Östersund
010-447 44 00

Naturvårdsverket

106 48 Stockholm
010-698 10 00

Pensionsmyndigheten

Box 38190, 100 64 Stockholm
0771-771 771

Riksgäldskontoret

103 74 Stockholm
08-613 45 00

SCB

701 89 Örebro
010-479 40 00

Skogsstyrelsen

551 83 Jönköping
036-35 93 00

Socialstyrelsen

106 30 Stockholm
075-247 30 00

Statens energimyndighet

Box 310, 631 04 Eskilstuna
016-544 20 00

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping
036-15 50 00

Statens skolverk

106 20 Stockholm
08-527 332 00

Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7070, 750 07 Uppsala
018-67 10 00

Tillväxtverket

Box 4044, 102 61 Stockholm
08-681 91 00

Trafikanalys

Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm
010-414 42 00

Universitetskanslersämbetet

Box 7703, 103 95 Stockholm
08-563 085 00