Till innehåll på sidan
Logo Logo

Mallar och hjälpmedel

Senast uppdaterad: 2022-12-16

Här har vi samlat information om mallar och hjälpmedel som kan vara användbara i de statistikansvariga myndigheternas statistikverksamhet.

Se riktlinjer och handböcker på SCB:s webbplats:

Nedan hittar du kompletterande information och material till den officiella statistikens regelverk samt de riktlinjer och handböcker som finns på SCB:s webbplats.

Mallar

Mallen för kvalitetsdeklaration i Wordformat

 

Mall och handbok för Statistikens framställning (StaF)

Statistikens framställning, StaF, syftar till att beskriva den undersökning - en eller eventuellt flera - som leder fram till en viss statistik. Tonvikten i StaF ligger på utformningen (designen) och de metoder som används. Även en viss information från genomförandet av undersökningen ingår. 

Hjälpmedel

Övrigt stöd