Till innehåll på sidan
Logo

Mallar och hjälpmedel

Senast uppdaterad: 2019-07-03

Här har vi samlat information om mallar och hjälpmedel som kan vara användbara i de statistikansvariga myndigheternas statistikverksamhet.

Se riktlinjer och handböcker på SCB:s webbplats:

Nedan hittar du kompletterande information och material till den officiella statistikens regelverk samt de riktlinjer och handböcker som finns på SCB:s webbplats.

Mallar

Mallen för kvalitetsdeklaration i Wordformat

Hjälpmedel

Övrigt stöd