Till innehåll på sidan
Logo Logo

Officiell statistik

Senast uppdaterad: 2021-08-26

Officiell statistik ska enligt lag (2001:99) om den officiella statistiken finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.

Innehåll

SOS-systemet

SOS-systemet är ett vidare begrepp än den officiella statistiken. Förutom själva statistiken omfattar systemet också metadata, pro­duktions­system, slutliga observa­tions­register, publikationer, enstaka tabeller och databaser samt de verktyg som är utvecklade för systemet. Till systemet räknas också de statistikansvariga myndigheterna (SAM), Rådet för den officiella statistiken (ROS) och Statistiska centralbyrån (SCB) som central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken. En utförlig beskrivning av systemet finns i den årliga rapporten - Sveriges officiella statitik (se länk ovan i punktlistan).

Statistikansvariga myndigheter

De numera 29 myndigheter som är ansvariga för officiell statistik i Sverige, bland annat SCB, bildar tillsammans ett nätverk. Varje myndighet publicerar sin statistik på den egna webbplatsen. I en bilaga till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde.

Lista över statistikansvariga myndigheter.