Till innehåll på sidan
Logo

Internationellt

Senast uppdaterad: 2019-06-11

Ett aktivt deltagande i det internationella samarbetet, främst inom EU, men även i OECD, FN och inom det nordiska samarbetet, är av avgörande betydelse för våra möjligheter att påverka de beslut som fattas och som berör Sverige.

Nedan finns information om statistiksamarbetet inom olika organisationer:

 

På denna sida finns en del hjälpmedel för det internationella samarbetet. Dessa är framtagna för SCB:s behov men kan även användas av andra statistikansvariga myndigheter:

Handbok för deltagande i det internationella samarbetet.pdf

SCBs internationella strategier.pdf