Till innehåll på sidan
Logo Logo

Internationellt

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Ett aktivt deltagande i det internationella statistiksamarbetet, främst inom EU, men även i OECD, FN och inom det nordiska samarbetet, är av avgörande betydelse för våra möjligheter att påverka de beslut som fattas och som berör Sverige.

I länkarna nedan finns information om statistiksamarbetet inom olika organisationer: