Till innehåll på sidan
Logo

Internationellt

Senast uppdaterad: 2020-10-29

Ett aktivt deltagande i det internationella statistiksamarbetet, främst inom EU, men även i OECD, FN och inom det nordiska samarbetet, är av avgörande betydelse för våra möjligheter att påverka de beslut som fattas och som berör Sverige.

Nedan finns information om statistiksamarbetet inom olika organisationer: