Till innehåll på sidan
Logo Logo

Att ändra i den officiella statistiken

Senast uppdaterad: 2019-09-19

I Förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån framgår det i 2§ bland annat att "myndigheten ska föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter”. I det syftet har Produktdatabasen (PDB) tagits fram.

Produktdatabasen ska hållas uppdaterad och det är viktigt att ändringar i den officiella statistiken meddelas det nationella samordningssekretariatet i god tid. Ändringar i den officiella statistiken redovisas ca. två gånger per år och publiceras här.

Alla aktiva produkter i produktdatabasen hittar du via länken ”Statistikprodukter inom den officiella statistiken” på den här sidan: Officiell statistik (scb.se). Innehållet uppdateras i samband med att ändringarna i den officiella statistiken publiceras.

Formulär för ändringar av produkter som ingår i officiell statistik

Anmälan till SCB om ny produkt

Anmälan till SCB om ändring i produkt

Anmälan till SCB om sammanslagning av produkter

Anmälan till SCB om uppdelning av produkt

Anmälan till SCB om nedläggning av produkt