Till innehåll på sidan
Logo

Kalendarium

Senast uppdaterad: 2019-10-08

Här visas aktuella möten etc. inom ramen för SCB:s samordningsverksamhet.

Datum TidHändelseInformation
26 november 10.00 - 16.00

Nätverket för arkivarier, SCB, Stockholm