Till innehåll på sidan
Logo Logo

Expertgranskning av europeisk statistik

Senast uppdaterad: 2022-06-10

Under åren 2021-2023 kommer Eurostat tillsammans med experter från medlemsländernas statistikbyråer att genomföra granskningar i alla medlemsländer, om hur väl de lever upp till riktlinjerna för europeisk statistik.

Innehåll:

 

I Sverige genomfördes granskningen för SCB och de fyra utvalda myndigheterna under vecka 48, 2021. De myndigheter som valts ut att delta i granskningen är Ekonomistyrningsverket, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Experternas rapport resulterade i 22 rekommendationer och under sommaren 2022 kommer åtgärder för alla rekommendationer att tas fram och publiceras på SCB:s webbplats. Åtgärderna följs sedan upp årligen fram till 2027.

Eurostats slutrapport från granskningen, se länk ovan.

Riktlinjerna för europeisk statistik antogs 2005, och uppdaterades senast 2017. Riktlinjerna innehåller kvalitetsprinciper framtagna av det Europeiska Statistiksystemet (ESS), som medlemsländer inom EU har förbundit sig att följa. De täcker allt från den institutionella miljön, såsom lagstiftning och sekretessfrågor, till uppgiftslämnarbördan och kostnadseffektivitet. De täcker också produktkvalitet i form av de kvalitetskriterier som finns i den svenska lagstiftningen.

Positivt utfall vid tidigare granskningar

Två granskningar har hittills ägt rum i Sverige – en 2007 och en 2014. Vid senaste granskningen bedömde experterna att Sverige till en väldigt hög grad lever upp till riktlinjerna, och hittade inga allvarliga problem med efterlevnad.