Till innehåll på sidan
Logo Logo

EU

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Den största delen av Sveriges internationella statistiska samarbete sker med EU.

Statistiksamarbetet inom EU sker främst med Eurostat som är EU:s statistikkontor och som är ett generaldirektorat inom Kommissionen, beläget i Luxemburg. Samarbetet sker inom ramen för det europeiska statistiksystemet, ESS, där medlemsstaternas statistikmyndigheter och Eurostat ingår.

Samarbetet på generaldirektörsnivå sker främst på följande möten, mer information om vad som diskuterats på möten finns under varje rubrik:

European Statistical System Committee (ESSC)

Partnership Group (PG)

DGINS

ESF

Det långsiktiga samarbetet för att utveckla ESS har under de senaste åren följt den vision som medlemsstaterna och Eurostat har tagit fram, ESS Vision 2020. Nedan finns en länk till mer information om visionen. Initiativen under visionen kommer att utvärderas och den fortsatta inriktningen för utvecklingsarbete inom ESS bestämmas i början av 2021.

ESS Vision 2020

Statistiksamarbetet följer två olika arbetsprogram. Det långsiktiga programmet avser perioden 2021-2027. 

Utifrån det långsiktiga programmet tas sedan årliga, mer detaljerade, arbetsprogram fram:

Eurostat arbetsprogram

Eurostat lägger löpande ut nyheter om vad som händer i statistiksamarbetet. Denna information finns på följande länk:

ESS latest news

Övrig information om statistiksamarbetet inom EU:

EU mer information

Stöd för inrapportering av data till Eurostat:

Local coordinator