Till innehåll på sidan
Logo Logo

FN

Senast uppdaterad: 2019-05-16

Det statistiska samarbetet med FN sker främst med Statistics Division (UNSD) och Economic Commission for Europe (UNECE).

Statistiskt samarbete förekommer även med International Labour Organization (ILO), International Monetary Found (IMF) och Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) m.fl.

Statistics Division (UNSD) håller en årlig konferens. Information om denna finns på undersida:

Statistical Commission

Även Economic Commission for Europe (UNECE) anordnar en årlig konferens. Information om denna finns på undersidan:

Conference of European Statisticians

En viktig del av samarbetet är de olika statistikgrupper som finns. Nedan finns en sammanställning över de grupper där Sverige deltar:

Deltagare i grupper (uppdateras inom kort)