Till innehåll på sidan
Logo Logo

Norden

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Det nordiska statistiska samarbetet har pågått under lång tid. Ansvaret för att leda samarbetet roterar mellan länderna.

Nordiska statistikermötet hålls vart tredje år, senast 2022 då mötet hölls på Island 22-24 augusti. Mer information finns på länken nedan:

Nordiska statistikermötet

Nästa nordiska statistikermöte kommer att hållas 2025 i Danmark. 

En viktig del av det löpande samarbetet är de drygt 50 kontaktnäten för olika statistikområden samt horisonella ämnen. Inom varje nätverk finns ett ordförandeland samt en eller flera kontaktpersoner från de övriga länderna. 

Kontakta Internationella sekretariatet (international@scb.se) om du vill se listan över vilka kontaktnät som finns och kontaktuppgifterna till deltagarna i dem.