Till innehåll på sidan
Logo Logo

OECD

Senast uppdaterad: 2019-05-16

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) med huvudkontor i Paris arbetar för att främja ekonomisk tillväxt i sina 30 medlemsländer.

Det statistiska samarbetet sker främst med OECD:s statistikdirektorat men också med de övriga direktoraten inom OECD. Årligen hålls möten i Committe on Statistics and Statistical Policy (CSSP). Mer information om CSSP finns på undersidan:

CSSP

En viktig del av samarbetet är de olika statistikgrupper som finns. Nedan finns en sammanställning över de grupper där Sverige deltar:

Deltagare i grupper (publiceras inom kort)