Till innehåll på sidan
Logo Logo

Målbild för den officiella statistiken

Senast uppdaterad: 2021-02-01

Rådet för den officiella statistiken har ställt sig bakom en målbild för den officiella statistiken vid sitt möte 2019. Målbilden har tagits fram och förankrats i nära samverkan mellan de statistikansvariga myndigheterna.

Målbilden har fått rubriken ”Vi beskriver Sverige” och fokuserar på tre områden som alla statistikansvariga myndigheter kan samverka kring: aktuell och användbar statistik, det ska vara lätt att hitta rätt statistik och vi ska ha smart och säker datafångst till den officiella statistiken. Detta kan vi bara klara genom stärkt samverkan, så hela målbilden vilar på att vi gör det bättre tillsammans.

Målbilden tar sikte på 2025 och åtföljs av en rullande handlingsplan.

Vi beskriver Sverige, illustration

 

Dokument

Målbild och handlingsplan för den officiella statistiken - resultat och förslag framåt (.pdf)

Målbild för den officiella statistiken, svenska (pdf)

Målbild för den officiella statistiken, svenska  (ppt-presentation som pdf)

Målbild för den officiella statistiken, engelska (pdf-format)

Målbild för den officiella statistiken, engelska (ppt-presentation som pdf)