Till innehåll på sidan
Logo

SCB:s statistikproduktionsstöd, SPS

Senast uppdaterad: 2022-07-04

SPS (tidigare Verksamhetsstödet, VST) kan beskrivas som en handbok i statistikproduktion och beskriver SCB:s gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt upplagt så att det följer SCB:s processkarta för statistikproduktionsprocessen.

Nu finns process 2 Designa och planera, process 3 Skapa och testa och process 4 Samla in tillgängligt för alla. Övriga processer följer allt eftersom de görs färdiga för delning. Den tidigare länken till delprocess 6.3 Röjandekontroll här på SAM-forum har tagits bort och delprocess 6.3 kommer att delas igen när sidan uppdaterats. Behöver ni ta del av det materialet fram till dess, kontakta sps@scb.se.

Plan för tillgängliggörande av processena 2022:

  • P5 (Bearbeta) – 15 september
  • P6 (Analysera) – 15 september
  • P7 (Redovisa och kommunicera) – 31 oktober
  • P8 (Utvärdera och återkoppla) – 31 oktober
  • P9 (Stöd och infrastruktur) – 31 oktober
  • P1 (Fastställa behov) – 16 december

Länk till SPS: 

Statistikproduktionsstödet - introduktion