Till innehåll på sidan

SCB:s arkiv

I SCB:s arkiv finns handlingar från Statistiska centralbyråns tillkomst 1858 fram till idag. Kontakta oss om du vill ha tillgång till arkivhandlingar, exempelvis för forskning.

Utlämnandet av handlingar från SCB:s arkiv regleras av Offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §. Uppgifter som rör enskilda personer är sekretesskyddade i 70 år. Företagsuppgifter skyddas i 20 år. Efter skadeprövning finns viss möjlighet att lämna ut även sekretesskyddade uppgifter för bland annat forskningsändamål.

Att ta del av handlingar och information från SCB:s arkiv 

Om du vill ha tillgång till arkivhandlingar kontakta SCB:s Statistikservice på telefon 010-479 50 00 eller via mejlformuläret.

Arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats hos SCB på Solna Strandväg 86 i Solna. Kontakta oss på telefon eller genom mejlformuläret för att boka en tid. Utlån kan i vissa fall göras till institutioner som godkänts av Riksarkivet.

Den 1 juli 1994 genomfördes en decentralisering och en stor del av statistiken överfördes till andra myndigheter. Slutåret för stora mängder av SCB:s arkivmaterial är 1994.

En utförligare redovisning av SCB:s arkiv finns i arkivbeskrivningen.

Arkivhandlingar som överförts från SCB till annan myndighet

Till Riksarkivet har överlämnats i stort sett allt det statistiska materialet från 1858 till cirka 1970.

I Riksarkivets Nationella Arkivdatabas (NAD) finner du information om arkiv som förvaras i Riksarkivet, landsarkiven och Krigsarkivet.

Riksarkivet

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

För att få tillgång till arkivhandlingar som överförts till annan myndighet, kontakta respektive myndighet.