Till innehåll på sidan

Öppna data

Vår öppna data är tillgängliga för vem som helst att använda utan kostnad. När du använder eller sprider den måste du ange att informationen kommer från SCB.

Öppna data som SCB erbjuder

Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet.

Statistikdatabasen

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och andra statistikansvariga myndigheter.

Branschnyckeltal

Jämför ett företags starka och svaga sidor med nyckeltal för olika branscher. 

Geodata

Geodata är beskriver sådant som har ett geografiskt läge, till exempel orter, verksamheter eller befolkning.

Myndighetsregistret

Ett register över statliga myndigheter.

Så får du använda SCB:s öppna data

Du kan använda våra öppna data utan kostnad. Det krävs inte heller något särskilt medgivande eller avtal.

Vi använder licensen CC-BY, vilket innebär att du har möjlighet att fritt kopiera, bearbeta och sprida vår öppna data.

Om du använder eller sprider statistik från SCB måste du ange ”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”. På engelska anger du ”Source: Statistics Sweden”.

I SCB:s databas finns även statistik från andra myndigheter. Om du använder statistik som tillgängliggjorts genom SCB:s API där källhänvisning finns till en annan myndighet ska du ange denna.

Om du själv har bearbetat data från SCB ska du inte ange källa.

Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod.

Det är inte tillåtet presentera en tjänst som ett ”officiellt samarbete” eller ”partnerskap” med SCB.

Så fungerar SCB:s API

SCB:s API tillhandahålls i befintligt skick. Du kan göra maximalt tio anrop per tio sekunder från en ip-adress. Du väljer själv hur du fördelar förfrågningarna. Du kan till exempel välja att ställa tio frågor den första sekunden och sedan bli nekad i de nio efterföljande. Du kan hämta som mest 100 000 värden per tabell. Felmeddelandet "HTTP 403 Forbidden" markerar att maxvärdet är överskridet.

Hur hanteras korrigeringar av statistiken?

Statistiken som SCB distribuerar via API:et uppdateras löpande i samband med att vi korrigerar källdata. Vi meddelar dock korrigeringen endast i Statistikdatabasen.

Direktiv för öppna data

Ambitionen att förbättra förutsättningarna för vidare utnyttjande av offentlig information från myndigheter finns på regeringens digitala agenda. Detta är också något som regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU.

EU:s PSI-direktiv

EU:s Inspire-direktiv

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30