Till innehåll på sidan

Öppna data

SCB:s öppna data är tillgängliga för alla att använda utan kostnad.

Öppna data som SCB erbjuder

API för Statistikdatabasen

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och andra statistikansvariga myndigheter.

Branschnyckeltal

Branschnyckeltal jämför ett företags starka och svaga sidor med nyckeltal för olika branscher. 

Geodata

Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge, till exempel tätorter, verksamhetsenheter eller statistik på ruta.

Myndighetsregistret

Myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter.

Så får du använda SCB:s öppna data

Du kan använda SCB:s öppna data utan kostnad. Vi använder licensen CC0 för dessa data, vilket innebär att du får använda och sprida eller tillgängliggöra sådana data utan krav på att ange källa.

Om du väljer att ange källa så rekommenderar vi ”Källa: SCB”, ”Källa: Statistiska centralbyrån” eller på engelska ”Source: Statistics Sweden”.

I SCB:s databas finns även statistik från andra myndigheter. Om du använder statistik som tillgängliggjorts genom SCB:s API där källhänvisning finns till en annan myndighet ska du ange denna.

Om du själv har bearbetat data från SCB ska du inte ange källa.

Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod.

Det är inte tillåtet presentera en tjänst som ett ”officiellt samarbete” eller ”partnerskap” med SCB.

Så fungerar SCB:s API

SCB:s API tillhandahålls i befintligt skick. Du kan göra maximalt tio anrop per tio sekunder från en ip-adress. Du väljer själv hur du fördelar förfrågningarna. Du kan till exempel välja att ställa tio frågor den första sekunden och sedan bli nekad i de nio efterföljande. Du kan som mest hämta 100 000 värden per tabell. Felmeddelandet "HTTP 403 Forbidden" markerar att maxvärdet är överskridet.

Hur hanteras korrigeringar av statistiken?

Statistiken som SCB distribuerar via API:et uppdateras löpande i samband med att vi korrigerar källdata. Vi meddelar endast korrigeringen i Statistikdatabasen.

Direktiv för öppna data

Ambitionen att förbättra förutsättningarna för vidare utnyttjande av offentlig information från myndigheter finns på regeringens digitala agenda. Detta är också något som regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU.

EU:s PSI-direktiv

EU:s Inspire-direktiv

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00