Till innehåll på sidan

PX-program

Filformatet PX är ett standardformat för statistikfiler och används av en stor grupp statistikbyråer. Det finns ett paket av programvaror för detta format: PX-Win, PX-Web och PX-Edit.

PxWin

PX-Win är en applikation som är utvecklad på SCB. Den kan användas till att göra urval, beräkna summor, göra diagram, hämta tabeller via PX-Web:s API med mera. Filer i px-format kan laddas ner från Statistikdatabasen.

PxWeb

Du kan använda programmet PxWeb för att publicera SCB:s eller din egen statistik i en databas på webben. PxWeb är sedan den 1 januari 2016 gratis för kommuner och myndigheter i Sverige. Det kan fås genom att du mejlar in en ansökan till oss:

pc-axis@scb.se

PxEdit

PxEdit utvecklas på Finlands statistikbyrå och kan laddas ner gratis på deras webbplats. I PxEdit kan du bearbeta dina px-filer på många olika sätt. 

PX-formatet innehåller metadata (variabeltexter, koder, källa, datum m.m.) och data. Det kan hantera flerdimensionella data. 

PX-filer används inom PX-programmen och är uppbyggt av ett flertal nyckelord.

Läs om PX-filformatet