Till innehåll på sidan

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Nästa publicering: 2019-11-29

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Statistiknyheter

El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2018

2018-11-30

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990, trots att befolkningsmängden har ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi använde. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2017. Slutlig statistik SM 2018-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2016. Slutlig statistik SM 2017-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2015. Slutlig statistik SM 2016-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2014. Slutlig statistik SM 2015-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2013. Slutlig statistik SM 2014-11-28

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Susanne Enmalm

Telefon
010-479 69 63
E-post
susanne.enmalm@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0105