Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-22

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistiknyheter

Låg inkomststandard vanligare bland barn med utländsk bakgrund

2022-12-20

År 2020 hade 8,5 procent av hemmaboende barn under 18 år låg inkomststandard, vilket innebär att familjens inkomster är lägre än de nödvändiga utgifterna. Det är vanligare att barn med utländsk bakgrund har låg inkomststandard, de har det också ofta under en längre period jämfört med barn som har svensk bakgrund.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Barn med låg inkomststandard Rapport 2022-12-20
Uppväxtvillkor för barn med utländsk bakgrund Rapport 2020-05-07
Att mäta separationer. Kvalitet i registerbaserad statistik Rapport 2018-12-11
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-21

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0102