Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-06-14

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistiknyheter

Barn- och familjestatistik 2020

2021-06-10

År 2020 var nära 66 000 barn under 18 år med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar 3,7 procent av alla barn som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Uppväxtvillkor för barn med utländsk bakgrund Rapport 2020-05-07
Att mäta separationer. Kvalitet i registerbaserad statistik Rapport 2018-12-11
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-21

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0102