Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-06

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Industrins orderingång (säsongrensat)

105,6

Index 2015=100

Referenstid: januari 2023

-10,5 %

jämfört med samma period föregående år

-20,2 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Industrins orderingång minskade i januari

2023-03-09

Industrins totala orderingång minskade med 20,2 procent i januari 2023 jämfört med december, i säsongrensade tal. Nedgången förklaras till största del av en hög orderingång i december 2022. Jämfört med januari föregående år minskade orderingången med 10,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0501