Till innehåll på sidan

Journal of Official Statistics (JOS)

Journal of Official Statistics (JOS) är en referentgranskad internationell vetenskaplig tidskrift som publiceras av statistikmyndigheten SCB sedan 1985. Tidskriften kommer ut fyra gånger per år och publiceras digitalt på engelska.

JOS publicerar aktuella forskningsartiklar om undersökningsmetodik och andra aspekter av produktion av officiell statistik. Läsarna är forskare och praktiker i akademi, myndigheter, företag eller forskningsorganisationer med intresse för undersökningsmetodik och produktion av officiell statistik. 

Mer om JOS

Senaste numret av JOS

JOS-arkiv (1985–2012)

Redaktionen finns på SCB

JOS redaktion (chefredaktörer och produktionsledare) finns på SCB. En internationell grupp med ett sextiotal biträdande redaktörer finns på universitet, statistik­byråer och andra statistik­producerande organisationer över hela världen. De utgör – tillsammans med cirka 300 bedömare – en viktig resurs för gransknings­processen, och bidrar till att de publicerade artiklarna håller hög kvalitet.

Ansvarig utgivare: Joakim Stymne
Chefredaktörer: Ingegerd Jansson, Suad Elezović och David Sundström
Produktionsledare: Bengt Kopp

Kontakta JOS

Journal of Official Statistics (JOS)

E-post
jos@scb.se