Till innehåll på sidan

Journal of Official Statistics (JOS)

Journal of Official Statistics (JOS) är en vetenskaplig referentgranskad (peer-reviewed) tidskrift med internationellt fokus, som SCB ger ut sedan 1985. Tidskriften kommer ut fyra gånger per år och publiceras på engelska.

Den innehåller artiklar med forsknings­resultat om survey­metodik, kvalitet, tillämpningar, policy­frågor och andra aspekter på produktion av officiell statistik.

Exempel på ämnen som tas upp i JOS är metoder för att förebygga eller kompensera för bortfall, utvärdering av frågor och andra faktorer som kan påverka intervju- och enkätsvar, metoder för att kunna utnyttja registerdata, modeller för skattningar inom små områden, tidsserie­metoder, konfidentialitet i statistiska data, och system för att organisera statistikproduktion.

Redaktionen finns på SCB

JOS redaktion (chefredaktörer och produktionsledare) finns på SCB. En internationell grupp med ett fyrtiotal biträdande redaktörer finns på universitet, statistik­byråer och andra statistik­producerande organisationer över hela världen. De utgör – tillsammans med flera hundra bedömare – en viktig resurs för gransknings­processen, och bidrar till att de publicerade artiklarna håller hög kvalitet.

Ansvarig utgivare: Joakim Stymne

Chefredaktörer: Ingegerd Jansson, Karin Kraft och Suad Elezovic

Produktionsledare: Bengt Kopp

Mer information om tidskriften, bl.a. senaste numrets innehåll och artikelarkiv

Lämna in ett manuskript till JOS

Kontakta JOS

Journal of Official Statistics (JOS)

E-post
jos@scb.se