Till innehåll på sidan

Olyckor

Undersökningar om Olyckor

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Olyckor Patienter Hälso- och sjukvård